Since our begining, we have been convinced that at these live music unfriendly times,  it is important to come up with something that would attract its audience and that is, at the same time, a true part of the Pink Floyd show.                        

Each band, composed of its members, lives its own life. They go through successful times and sometimes less favourable times. It’s always easier to breathe when the relationships are friendly. Just like in a family, even we have been somewhat evolving. A few members have passed through the band, some left for places less distant, some for places with no way back. However, they have all brought something special to the band, hence, they remain part of us and our hearts. Music is a very special phenomenon. It brings emotions, laughter and tears, but it can also make some dreams come true. Just ike the unforgetable performance with Hladik’s Blue Effect, or concerts with a children´s choir.

How did it all go in our case then?

Our history dates back to the turn of 2007 and 2008, where the first idea was born to try to create something like a Pink Floyd revival band. To begin to prepare a programme, which would be dedicated to songs by such a famous band, meant finding the right members. We came from the original set up of four, where Vaclav „Jimi“ Licik took the role of David Gilmour, Emil Palivec of Roger Waters, Vaclav Licik of Rick Wright and Ondrej Zizka the role of Nick Manson. Ondrej was soon replaced by Ladislav Houba, though. After the initial repertoir practise in Osov, we got the opportunity to find our stable base in the „Kulturni dum“ in Zdice, where we are until the present day. It was obvious that if we wanted to get anywhere near the podium performance of our role models, it was important to pay attention to the audio-visual side of things, mainly the video projection on the stage. This task was taken on by Vaclav Taborsky, a person with a selfless and helpful attitude. Then nothing stood in the way of our first concert in November 2008, where else then in „Spolecenský dum“ Zdice.

The band slowly started picking up gigs at different venues in an unchanged line up. In 2010, however, it started to be obvious that in order to improve our sound, we needed to take on a new musician. This was achieved with the joining of Martin “Macák” Gregor, rhythm guitarist. Due to personal reasons, Martin had to leave the band in fall 2011.

The end of 2011was critical for us, as in december, Vaclav Taborsky suddenly died. We were all very shaken.

After a short episode with Michal Sedlacek, a guitarist from Horovice, Mila Sramota takes his place in 2012. Almost immediatelly a backing singer and saxophonist, Karolina Bostlova, joins us, as well as our second backing singer Helena Kreisingerova. Our first concert in this line up took place in November 2012, in Zdice, and was dedicated to the memory of Vaclav Taborsky.

In 2013, Alex Lužová joined us as another backing singer. A few months later, Helena left and our number settled on 7 members.

At the end of 2014, Vaclav Lipert, our new drummer, took place of Ladislav Houba.

So much for our short chronology. Even after eight years, we are going for it, maybe even more then ever before. We hope that not only it fullfills our dreams, but also those of people.

Od počátku jsme byli přesvědčeni, že v dnešní době, ne příliš přející živému hraní, je nutné přijít s něčím, co přitáhne své posluchače a co je i součástí show skutečných Pinkáčů.
                        

Každá hudební skupina, skládající se z jednotlivých členů žije svým samostatným životem. Prochází jednotlivými obdobími, někdy úspěšnými, někdy těmi méně příznivými. Vždy se ale snadněji dýchá, když jsou vztahy přátelské a kamarádské. Stejně jako v rodině. I nás postihl určitý vývoj, kdy kapelou prošlo několik členů, někteří odešli do míst méně vzdálených, i tam, ze kterých už není návratu. Ale všichni něco kapele přinesli, tedy stále jsou, třebaže jen historicky naší součástí a jsou v našich srdcích. Hudba je zvláštní fenomén, přináší emoce, smích i slzy, ale hlavně i plní některá přání. Nedá se zapomenout třeba na společné vystoupení s Hladíkovým Blue Effectem, nebo koncerty s dětským pěveckým sborem.

Jak to bylo tedy přesně v tom našem případě?

Historie se datuje k přelomu roku 2007 – 2008, kdy došlo k prvnímu nápadu zkusit vytvořit něco jako revival Pink Floyd. Začít připravovat program, který by se věnoval skladbám známé kapely znamenalo najít patřičné obsazení. Vyšlo se z originální sestavy, tedy čtyřech hudebníků a to na pozici Davida Gilmoura v osobě Václava „Jimiho“ Ličíka, Rogera Waterse – Emila Palivce, Ricka Wrighta – Václava Ličíka a Nicka Mansona –  Ondřeje Žižky, kterého záhy nahradil Ladislav Houba. Po prvotním zkoušení repertoáru v Osově se získalo zázemí ve Společenském domě ve Zdicích, kde máme základnu do současnosti. Bylo zřejmé, že pokud se budeme chtít aspoň částečně přiblížit pódiovému ztvárnění našich vzorů, bude třeba se věnovat i audiovizuální stránce, zejména projekci doprovodných obrazů. Tohoto úkolu se zhostil Václav Táborský, člověk s obrovskou obětavostí a vstřícným jednáním. Nic pak nebránilo uskutečnit první koncert v listopadu roku 2008 a to kde jinde, než právě ve Zdicích ve Společenském domě.

Kapela začala postupně koncertovat na různých místech v nezměněné sestavě. V roce 2010 bylo ale zřejmé, že bude třeba pro zlepšení celkového zvuku přijmout dalšího muzikanta, což se naplnilo příchodem Martina „ Macáka“ Gregora, co by hráče na doprovodnou kytaru. Martin však kvůli osobním potížím na podzim roku 2011 kapelu opustil.

Konec roku 2011 byl však kritický kvůli jiné události. V prosinci tohoto roku se stalo, že zemřel náhle Václav Táborský. Byla to chvíle, která poměrně silně se všemi otřásla. Právě i díky této tragické chvíli se kapela snažila ještě intenzivněji pracovat a to dalším zlepšením v podiové prezentaci.

 Po krátké epizodě s hořovickým Michaelem Sedláčkem, co by hráčem na druhou kytaru v roce 2012 na toto místo přichází Míla Šramota. Téměř záhy se stává členem skupiny i vokalistka a hráčka na saxofon Karolina Bostlová a druhá vokalistka Helena Kreisingerová. První koncert v této širší sestavě se uskutečnil v listopadu 2012 ve Zdicích a byl věnován právě zesnulému Václavu Táborskému.

V roce 2013 pak na místo další vokalistky nastoupila Saša „Alex“ Lužová. Po několika měsících nás však opustila Helena Kresingerová. Tak se kapela stabilizovala na sedmi členech.

Na přelomu roku 2014 a 2015 odešel bubeník Ladislav Houba a na jeho místo zasedl Václav Lipert.

To je naše krátká chronologie. I po osmi letech do toho jdeme možná ještě s větší chutí a zápalem. Třeba tím plníme nejen svá přání, ale i těch, kteří se na nás přijdou podívat.